Funktioner för vårdnadshavare

För vårdnadshavare och annan ansvarig vuxen. 

De funktioner som visas i Edlevo / Tieto Edu kan variera per barn på grund av vilken funktionalitet som används i den verksamhet som barnet tillhör. Vid frågor kring vilken funktionalitet som visas kontakta skolan.

 

Avsluta placering

Aktivitetsplanering

Ansökan modersmål

Barnschema

Frånvaro

Information

Kontaktinformation

Ledighetsansökan

Lovplanering

Meddelanden

Nyheter

Samtycke

Studieplan Gy

Skolschema

Svar på platserbjudande

Utvecklingssamtal

Veckoplan

Ämnesval