Nyheter

För vårdnadshavare.

Som vårdnadshavare kommer du åt nyhetsmodulen Nyheter via appen Edlevo.

 

Instruktionsfilm Nyheter

 

När du som vårdnadshavare navigerar till modulen Nyheter finns två flikar, Aktiv och Inaktiv. Här visas även antal olästa nyheter, exempel Aktiv (1).

  • Aktiv – Innebär att nyheten är gäller. Läraren har t.ex. angett att nyheten ska vara giltig för vecka 37.
  • Inaktiv – När datumen för en nyhet, t.ex. vecka 37, har passerat så läggs den automatiskt under fliken Inaktiv.

De senaste nyheterna visas alltid längst upp. Olästa nyheter kommer att visas med en blå prick och fet text i nyhetslistan. Det du ser i nyhetslistan är rubriken på nyheten, samt vem som har skickat nyheten.

Klicka på nyheten för att öppna upp den.

När du har öppnat nyheten finns möjlighet att få mer detaljerad information av den publicerade nyheten. Du som vårdnadshavare har även möjlighet att ladda ner bifogade filer genom att antingen klicka på den bifogade filen eller välja Ladda ner allt om det finns fler än en fil.