Tillgänglighet

Denna information riktar sig till dig som systemansvarig hos en kommun som nyttjar något av Tietoevrys system för förskola och skola.

Obs! Detta underlag gäller för senaste versionen av våra produkter. Se till att ni använder den senaste versionen. Ni som köper som en tjänst – tjänsten uppdateras löpande med senaste versionen. Notera att lagkravet gäller publika webbtjänster/appar, och att tjänster för slutna grupper som intern personal i elevregistret som funnits före 2019 är undantagna. Dock så eftersträvar vi samma tillgänglighet för personal som för publika tjänster mot elever och vårdnadshavare. Dvs vi bygger för att alla tjänster ska vara kompatibla med WCAG 2.1 AA med tillägg samt vara:

  • möjliga att uppfatta
  • hanterbara
  • begripliga
  • robusta

 

Underlag för tillgänglighetsrapporter enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Ni som offentlig aktör är skyldiga att tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Se DIGG.

Nedan följer information som ni kan använda i er tillgänglighetsredogörelse, se mer information om mallar med mera på DIGG.

 

Hur tillgängliga är våra produkter?

Moduler och tjänster i produkten Edlevo ska vara tillgängliga. Se avsnittet om icke-tillgängliga produkter nedan för mer information. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och kommer att kommunicera när problem löses. Använd alltid den senaste versionen av våra produkter för högsta tillgänglighet.

 

Icke-tillgängliga produkter som inte överensstämmer med bestämmelserna

Tietoevry Educations produkter är delvis kompatibla enligt riktlinjer för tillgänglighet på publika webbplatser och svensk lag, med undantag som anges nedan. Undantag grupperas baserat på teknisk produktplattform, eftersom alla produkter inom plattformen har samma problem och utmaningar.

 

Education.Net (även kallad Procapita Web)

Användare med nedsatt synförmåga eller avsaknad av syn och som behöver skärmläsare kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom skärmläsare eller andra hjälpmedel kan ha svårt att tolka vissa sidor. Användare som behöver navigera med tangentbord eller annan hjälpteknik kan ha vissa svårigheter att använda funktionaliteten eftersom fält inte alltid får fokus korrekt.

För dessa produkter där det finns en befintlig ersättningsprodukt eller där en ny produkt är under utveckling med en release senast under 2023, kommer vi inte att åtgärda tillgänglighetsproblem, utan vi rekommenderar att uppgradera till den nya produkten som bättre uppfyller kraven.

Ersättningsprodukter finns för: Avslut/uppsägning av placering i förskola, Barnschema, Svara på plats i förskola

Utveckling pågår med leverans under 2023: Ansökan till Vux & SFI, Svar två vårdnadshavare vid avslut av placering i förskola, Ansökan till Förskola/Fritids, Inkomstregistrering Förskola.

 

Edlevo

Elever och vårdnadshavare

Tjänsterna som din kommun tillhandahåller i produkten Edlevo är byggda för att följa EU-direktivet (2016/2102) och motsvarande lokala lagar i Sverige och Finland för publika tjänster.

Personal

För personal är Edlevo att betrakta som ett internt system, så där är inte lagkravet ovan applicerbart, men Edlevo ska följa WCAG 2.1 AA och vara fungerande utifrån tangentbordsstyrning, zoomning, färgkontraster mm.

Exempel på moduler i Edlevo är:

  • För studenter: Studieval i gymnasieskola, Studieplan Vux/SFI/Gymnasieskola, Elevingång, Meddelanden, Nyheter, Ändra kontaktinformation
  • E-tjänster för vårdnadshavare: Vårdnadshavaringång, Skolval grundskola, Val av modersmål i grundskola, Ämnesval i grundskola, Nyheter, Meddelanden, Semesterhantering, Barnschema i förskolan, Boka utvecklingssamtal, Ändra kontaktinformation, Registrera personer som kan hämta barnen, Avsluta placering förskola, Acceptera placering förskola
  • APP för vårdnadshavare: Ämnesval i grundskola, Nyheter, Meddelanden, Semesterhantering, Barnschema i förskolan, Boka utvecklingssamtal, Ändra kontaktinformation, Registrera personer som kan hämta barnen, Avsluta placering förskola, Acceptera placering förskola

Rapportera fel gällande Edlevo

Om du eller en annan användare har problem med att använda tjänsten relaterat till tillgänglighet, kontakta först din kommun och anmäl problemet. De kommer då att skicka en felrapport till oss och vi kommer att åtgärda det så snart som möjligt. Ange vilken roll, information om vilken tjänst och vilket tillgänglighetsproblem som orsakar problem.

 

edWise

Se avsnitt Undantag för oskäligt betungande anpassning nedan.

 


 

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Tietoevry Education åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 

edWise

edWise kommer inte att anpassas för att stödja direktivet fullt ut, detta då kostnaden för att anpassa produkten är oskäligt dyr och betungande. Detta gör att personer som har behov av skärmläsare eller har problem med färgseende kan ha svårt att använda produkten. Vi har en del nya moduler som är anpassade enligt direktivet idag, samtidigt som vi jobbar på nya moduler som gör att vi kan ersätta edWise fullt ut.

 

Ansökan till Gymnasieskola

Ansökan till gymnasieskolan är en stor produkt baserad på gammal teknik och kostnaden för att anpassa produkten är orimligt dyr och betungande. Vi tittar på hur den kan bytas ut inom en snar framtid, men den befintliga lösningen för studenter kommer inte att anpassas ytterligare utifrån kraven på tillgänglighet.

 

Studieval ASP (ersättningsprodukt finns i Edlevo)

Studieval ASP för gymnasieskolan är en stor produkt baserad på gammal teknik. Det finns en ersättningsprodukt, och vi rekommenderar att uppgradera till den produkten för att upfylla tillgänglighetsdirektivet.

Education.Net (även kallad Procapita Web). Ersättningsprodukter är på gång i Edlevo 2021-2023.

Våra tjänster som är byggda i den så skallade .Net-familjen bygger på gammal teknik och ska ersättas t.o.m. 2023. Dessa äldre tjänster kommer därför inte att anpassas. Se mer information ovan.

 


 

Hur vi testar

Vi använder två olika testverktyg för att få så täckande automatisk testning som möjligt av tillgänglighet. Resultatet av dessa analyseras och produkter testas också manuellt mot en checklista för tillgänglighet enligt direktiven tillsammans med UX-experter. Problem åtgärdas eller dokumenteras i detta underlag. Testning görs inför varje ny version eller under utveckling när en ny produkt tas fram.