Frånvaro (App)

image_pdfimage_print

Tillbaka

 

Frånvaro är en funktion där du kan frånvaroanmäla och se rapporterad frånvaro för ett eller flera av dina barn.

Se film Frånvaroanmälan

Navigering

Du kan ta del av frånvaro för alla dina barn genom att navigera till Frånvaro från startsidan och via meny uppe i högra hörnet.

För att ta del av frånvaro för ett enskilt barn navigerar du till Frånvaro genom att klicka på barnets ikon och därefter välja Frånvaro.

Nu kan du välja mellan Frånvaroanmälan och Rapporterad frånvaro.

Frånvaroanmälan

Här anmäler du ett eller flera av dina barn frånvarande i fall av sjukdom eller annan typ av godkänd frånvaro, t ex. tandläkarbesök.

Vilka barn?

Har du valt flera barn, börjar du att markera det eller de barn du vill frånvaroanmäla.

Har du enbart ett barn, eller redan har valt ett barn i navigeringen. Ser du barnets namn i rubriken, och vet på så sätt vilket barn som avses.

Vilken period?

Kommer barnet att vara borta hela dagen väljer du nu Heldag, och markerar sedan om din frånvaroanmälan avser Idag eller Imorgon. Du avslutar med att Skicka frånvaro, längst ned på sidan.

Ska ditt barn istället enbart vara borta en del av dagen, väljer du Tidsbestämt. Fyller i vilket Datum ditt barn kommer att vara borta. Och fortsätter med Tid, från klockan, till klockan. Behöver du lägga upp flera tider samma dag, klicka på Lägg till tid. Du avslutar med att Skicka frånvaro, längst ned på sidan.

Anmäld frånvaro

Här ser du all anmäld frånvaro sorterat efter datum. Du ser vilken tid anmälan avser, av vem och när den är gjord.

Längs till höger finns en papperskorg som du klickar på för att ta bort den anmälda frånvaron.

Rapporterad frånvaro

Här ser du alla frånvarotillfällen för dina barn eller för det barn, du valt genom att klicka på barnets ikon i navigeringen. Du ser i rubriken vilka/vilket barn som avses.

Nu ser du alla frånvarotillfällen sorterade efter datum. Du ser hur lång tid barnet varit borta, vilken dag och vilket ämne frånvaron avser. Giltig frånvaro visas i svart och ogiltig frånvaro i rött.

Högt upp i bild finns alternativen Ogiltig frånvaro och Giltig frånvaro, markera den eller de frånvarotyper du vill se, med en bock i rutan framför.