Frånvaro – vårdnadshavare

För vårdnadshavare.

Frånvaro är en funktion där du kan anmäla frånvaro och se rapporterad frånvaro för ett eller flera av dina barn.

Instruktionsfilm Frånvaro

 

Navigering

Du kan använda funktionen för alla dina barn genom att navigera till Frånvaro från startsidan och via menyn uppe i högra hörnet.

För att använda funktionen för ett enskilt barn navigerar du till Frånvaro genom att klicka på barnets ikon och därefter välja Frånvaro.

Här kan du välja mellan Frånvaroanmälan och Rapporterad frånvaro.

Frånvaroanmälan

Här frånvaroanmäler du ett eller flera av dina barn för godkänd frånvaro, till exempel på grund av sjukdom.

Vilka barn?

Börja med att markera det eller de barn som du vill frånvaroanmäla.

Om du enbart har ett barn, eller redan har valt ett barn i navigeringen, ser du barnets namn i rubriken. På så sätt ser du vilket barn som avses.

Vilken period?

Om barnet kommer att vara borta hela dagen väljer du Heldag och markerar sedan om din frånvaroanmälan avser Idag eller Imorgon. Du avslutar med att klicka på Skicka frånvaro, längst ned på sidan.

Ska ditt barn endast vara borta under en del av dagen väljer du Tidsbestämt. Fyll i vilket datum ditt barn kommer att vara borta samt mellan vilka klockslag. Behöver du lägga upp flera tider samma dag klickar du på Lägg till tid. Du avslutar med att klicka på Skicka frånvaro, längst ned på sidan.

Anmäld frånvaro

Här ser du all anmäld frånvaro sorterat efter datum. Du ser vilken tid anmälan avser, vem som har anmält frånvaro, och när den är gjord.

Längs till höger finns en papperskorg som du klickar på för att ta bort den anmälda frånvaron.

Rapporterad frånvaro

Genom att klicka på barnets ikon i navigeringen ser du alla frånvarotillfällen. I rubriken ser du vilka/vilket barn som avses.

Här finns alla frånvarotillfällen sorterade efter datum. Du ser hur lång tid barnet varit borta, vilken dag och vilket ämne frånvaron avser. Giltig frånvaro visas i svart och ogiltig frånvaro i rött.

Högt upp i bild finns alternativen Ogiltig frånvaro och Giltig frånvaro. Markera den eller de frånvarotyper du vill se med en bock i rutan framför.